Quality Policy

A Linda Smart Technologies Zrt. vezetésének célja, hogy tevékenységét a megrendelők elvárásainak megfelelően, magas színvonalon és gazdaságosan végezze. Ennek megvalósítása érdekében a megrendelők igényeit rendszeresen felméri és munkamódszereinek fejlesztési irányát e szerint jelöli ki.

A megrendelői követelmények teljesítése érdekében alkalmazza az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási, valamint az ISO/IEC 12207:2008 szerinti szoftver fejlesztés követési rendszert. A minőségirányítási rendszer kialakításának célja biztosítani az ügyfelek igényeinek teljesítését, folyamatosan figyelve a megrendelők elégedettségét, segítve üzleti célkitűzéseik megvalósítását a törvényi kereteken belül.

A minőségirányítási rendszer hatékony működtetéséért a minőségirányítási vezető felelős, aki jogosult a rendszerműködés folyamatos szabályozására és fejlesztésére. A társaság minden munkatársa rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakmai és minőségirányítási ismeretekkel, alkalmas a minőségi munkavégzésre, szolgáltatásra.

A társaság vezetése kinyilvánítja a minőségi munkavégzés és a minőségi célok megvalósítása iránti elkötelezettségét a megrendelői elvárások maradéktalan kielégítése érdekében.